289_307_0

W dniu 30 listopada 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi I Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9.

Wszystkie projekty sporządzone przez nasze biuro znalazły się na liście rankingowej.
W tym konkursie naszym klientom pozyskaliśmy aż 1 881 935,81 zł dotacji!

Lista rankingowa projektów: tutaj