W dniu 22.06.2010r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję w sprawie nowych zasad udzielania dofinansowania w ramach Działania 1.4.
Na przełomie czerwca i lipca zostanie ogłoszony konkurs, w którym będą mogły wziąć udział zarówno mikro, małe i średnie firmy, ale także po raz pierwszy będą mogły uzyskać dofinansowanie z RPO WP duże przedsiębiorstwa.
Wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły walczyć aż o 6 mln zł dotacji!
Najważniejsze zasady, które obowiązywać będą w najbliższym konkursie w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, przedstawia poniższa tabela:

Typ beneficjentów Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Maksymalna
wartość
dofinansowania
70% – Mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – Średnie przedsiębiorstwa
50% – Duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu
50% – MSP w przypadku pomocy de minimis
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł (zlikwidowano podział na mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa).
Minimalna/Maksymalna
wartość projektów
Mikroprzedsiębiorstwa – min. wartość dofinansowania 500 tys. zł.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – min. wartość projektu 100 tys. zł.
Duże przedsiębiorstwa -max. wartość projektu 8 mln zł (2 mln euro).