lawpOd 27.12.2012r. do 11.02.2013r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Do konkursu Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą aplikować małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 61 452 000,00 PLN. Projekty mogą dotyczyć:
– Budowy, rozbudowy, przebudowy przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego),
– Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej),
– Zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
– Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,
– Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych (małe przedsiębiorstwa) i 60% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa).
Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.
Dla projektów, w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 4 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN.