Od 28.05.2013r. do 28.06.2013r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstw zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Do konkursu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorstw mogą aplikować mikro i małe przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 5 mln euro .
Projekty mogą dotyczyć:
– zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z:
a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

-nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50%, przy maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 750 tys. zł.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.