Od 24.01.2012r. do 16.03.2012r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstw na Podlasiu. Do konkursu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 11 mln euro (45,7 mln zł).
Projekty mogą dotyczyć:
– Utworzenia, rozbudowy przedsiębiorstw,
– Nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– Stworzenia unikatowej oferty przedsiębiorstwa w skali regionu lub kraju,
– Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
– Wprowadzenie zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 70%, natomiast średnie firmy 60%.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.